I Origins (2014)

 English HereKorte Inhoud
Moleculair bioloog Ian Gray is geobsedeerd door het menselijk oog. Zijn fascinatie leidt tot een grote persoonlijke tragedie, maar zet hem ook op het spoor van een revolutionair wetenschappelijk inzicht. Ian, die zijn scepsis over het metafysische nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, zal er gaandeweg achter komen dat wetenschap en wonder elkaar niet principieel hoeven uit te sluiten. Zijn queeste naar de waarheid voert hem uiteindelijk naar India, waar hem een hartverscheurende climax wacht.


Genre : Drama
Land : USA

   
Cast
:

Michael Pitt : Ian
Brit Marling : Karen
Astrid Bergès-Frisbey : Sofi

Regisseur : Mike Cahill


Mijn mening 


“You ever feel like when you met someone, they fill this hole inside of you,
and then when they're gone... you feel that space painfully vacant?”

Er zijn zo van die films die je overdonderen en waarover je blijft napeinzen. Niet vanwege de excellent computer-gemanipuleerde beelden, of het briljante acteerwerk van één van de hoofdpersonages of het ingenieus opgezette verhaal vol rare wendingen en verrassende onthullingen, maar door het concept en de diepere betekenis die achter het verhaal zit. Zo ook hier bij “I origins” waarbij de flinterdunne scheidingsgrens tussen het wetenschappelijke en het religieuze in vraag wordt gesteld. Naderhand bekeken vind ik de titel van deze film uitzonderlijk knap gevonden. Als je het rechtlijnig vertaalt betekent het niet meer dan “ik oorsprong”, wat het eerste luik van het hele verhaal dan omvat. Waar kom ik vandaan ? Hoe ben ik als individu ontstaan ? Daartegenover staat dan als je de “I” uitspreekt, dit klinkt zoals “eye”, wat dan weer betrekking heeft op het tweede luik van deze film, namelijk het oog. Nu kan je dit ook weer dubbelzinnig interpreteren. Vooreerst het wetenschappelijk onderzoek dat Ian uitvoert met betrekking tot de ontwikkeling van het oog in al zijn aspecten. En anderzijds is er de zegswijze dat onze ogen de vensters zijn van de ziel. Qua zintuig is het één van de belangrijkste die de mens bezit. De gave van het zicht om alles wat ons omringt te observeren, ons te laten betoveren door de pracht van het dagelijkse leven en waardoor we in staat zijn alles te registreren en kennis te vergaren. Het zijn als het ware ook vensters op de wereld. En het belangrijkste kenmerk is dat elke persoon op onze aarde een uniek paar ogen bezit.Ian (Michael Pitt) is een moleculair bioloog die onherroepelijk geobsedeerd is door het menselijke oog. De hele opzet van zijn onderzoek is om een bewijs te leveren dat het oog wel degelijk door de eeuwen heen geëvolueerd is. Iets wat creationisten tegenspreken en die zich vasthouden aan de religieus geïnspireerde overtuiging dat het universum in totaliteit ontstaan is door een bijzondere goddelijke scheppingsdaad. 

The eye is the one sticking point that religious people use to discredit evolution.
They use it as proof of an … intelligent designer.
Intelligent designer…?
God.

Samen met de eerstejaarsstudent Karen (Brit Marling), die zich overenthousiast stort op een parallelle denkpiste over het creëren van zicht bij een door de evolutie blind gebleven worm, levert hij een baanbrekende ontdekking. Ondertussen heeft Ian op een halloweenparty de mysterieuze Sofi (Astrid Bergès-Frisbey) leren kennen die beschikt over een stel uitgesproken wondermooie ogen. Dit mysterieus personage wordt Ian’s tweede obsessie en zit vol vreemde en uitgesproken redeneringen. Heb je al ooit iemand ontmoet die je terstond het verhaal van de Phasianidae vertelt ? In zijn vrije tijd fotografeert Ian de ogen van bepaalde personen. Zo ook van Sofi, die dezelfde avond plots weer uit zijn leven verdwijnt. Hij beseft dan nog niet dat deze persoon zijn heel geloofssysteem aan het wankelen zal brengen waarbij het begrip reïncarnatie centraal komt te staan.Meer onthullen over deze schitterende film, zou doodzonde zijn. De beste manier om deze film te ervaren en te laten inwerken op je gemoed, is door er zo weinig mogelijk over te weten, zoals ik. Ik garandeer je dat het voor sommigen wel een indrukwekkende ervaring zal zijn en dat het geheel je tot nadenken zet over wie je bent, je oorsprong en of er wel spirituele krachten bestaan die een invloed hebben op ons menselijk bestaan. Juist zoals Ian ben ik iemand die alleen geloof hecht aan tastbare en bewijsbare argumenten. Ik kan mezelf niet ertoe bewegen om geloof te hechten aan observaties door mensen die dit naderhand hebben genoteerd duizenden jaren geleden. Zoals Ian het zelf zegt : “Deze overtuigingen kunnen niet worden gewijzigd of gestaafd aan hedendaagse feiten. Ze staan onwrikbaar vast”. Als die Alwetende en grootse hogere macht zou bestaan, die alles schiep, naar zijn hand heeft gezet en daartegenover ook oneindige liefde toont en zijn schepselen dolgraag onder zijn hoede neemt, dan kan ik alleen concluderen, als ik de huidige wereld in ogenschouw neem, dat hij overgestapt is naar een parttime job.


Maar ondanks mijn rotsvaste overtuiging kon “I origins” mij aan het peinzen zetten over het al dan niet existeren van een ons overkoepelende macht die zonder dat we het beseffen een ingrijpende invloed heeft op ons nietig bestaan. Zoals Sofi het zo mooi verwoorde en argumenteerde als ze besefte wat Ian feitelijk trachtte te bereiken in zijn labo met de blinde wormen. Deze creaturen zijn zich niet, zoals wij, bewust van het fenomeen licht. En door een mutatie zouden ze het begrip licht wel kunnen begrijpen en waarnemen. De theorie die Sofi naar voren brengt is naderhand bekeken redelijk logisch als je er verder over nadenkt. Zou het mogelijk zijn dat er individuen bestaan die op dusdanige manier gemuteerd zijn dat ze in staat zijn die spirituele wereld waar te nemen die op ons rust. Een waarneming zoals het licht dat de wormen omringt. Eerlijk gezegd ben ik er wel van overtuigd dat er iets is dat ons verstand te boven gaat. Als je een bijna-dood ervaring hebt meegemaakt die je bestaan op dusdanige manier drastisch heeft gewijzigd, dan kom je op een punt dat elke logische verklaring of wetenschappelijk gefundeerd pleidooi je niet meer helpt. Ik moest toen ook toegeven dat er meer is dan het pure fysieke leven alleen.


De lengte van een review is bij mij een maatstaf hoe ik een film heb ervaren. Een korte tekst wijst meestal op een nietszeggende, dus vergeet-die-maar-snel film. Een aanzienlijk volume wil zeggen dat het me raakte en dat ik getuige was van iets fenomenaal. Het opsommen van film technische aspecten die perfect overkwamen of de beknopte maar tegelijkertijd perfect passende acteerprestaties zijn van bijkomend belang, als de diepere betekenis en boodschap overheerst. De hele film is doorweven met prachtige symbolische momenten. De manier waarop Ian in zijn zoektocht slaagt doordat hetzelfde cijfer telkens weer opdook, om daarna weer geconfronteerd te worden met die prachtige starende ogen op een reclamebord. De conversaties tussen hem en Sofi, die overduidelijk een andere perceptie heeft over religie. De schitterende vergelijking die Ian maakt over hun mislukte huwelijkspoging en de big bang die 13.7 biljoen jaren geleden plaatsvond, waarbij hun atomen toen waarschijnlijk al samen botsten. En de ontknoping die plaats vind te Delhi in India : het episch centrum als het over astrale energie en spirituele gewaarwordingen gaat. Niet voor niets dat in de hippie periode er massaal veel jongeren naar dit land trokken om nieuwe indrukken op te doen en voor hun innerlijke ontplooiing (dat geestverruimende middelen meer aan de basis van deze zelfontplooiing lag, is naast de kwestie waarschijnlijk). Dit alles samengesmolten vormde een voor mij onovertrefbaar resultaat met een ontroerend einde dat me zelfs achterliet met een brok in de keel (perfect ondersteund door de sound van Radiohead).

Eindconclusie : Een briljante film. Een aanrader van jewelste. Sowieso eentje dat in mijn top lijst terechtkomt ! Zie je een kans om dit pareltje ergens te aanschouwen, laat dan die kans niet liggen.


Het Verdict 9/10 
Links : IMDB, Moviemeter


I Origins (2014) on IMDb
Share on Google Plus

About Peter Pluymers

I'm Peter, born in 1966 and living in Belgium. I'm married with Veronika and together we have two lovely kids , Karolien and Filip. I'm a big movie-fan. That's why I created a blog on blogger. It's fun writing for it. This is the adress and here you'll find the English version. Day by day you'll see new movies being added to it. A suggestion or a correction is always welcome, since my English isn't that perfect :)
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 reacties :

Een reactie posten